Eczane Tabelaları

Eczane Tabelaları

 

Eczane sektöründe faaliyet gösteren firmalara hizmet veren Zayled Reklam, yönetmelikte belirtilen ölçü ve standartlarda kaliteli, uzun ömürlü dayanıklı üretimini yaptığı tabelalardan biridir.

 

İlgili Yönetmelikle; ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı standartların kullanılması sağlanarak hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması, farklı standartlarda eczane levhası kullanılması halinde ortaya çıkan görsel kirliliğin ve eczaneler arası haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır.

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesinde “Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz” kuralı yer almaktadır.

 

6197 sayılı yasanın 45. maddesinde;

 

“Madde 45 – Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler dışında eczanesi olan yerlerde otuz gün, olmayan yerlerde on gün müddetle eczanesini kapalı bırakan veya teftiş sırasında görülen noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet etmeyen eczacılara, beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir.” ifadesi yer almaktadır.

 

 

Herhangi bir cezai işleme maruz kalmamak için konu ile ilgili gereken hassasiyeti göstermenizi önemle hatırlatırız.