Etiket

Bir malın türünü, miktarını, özellikle de fiyatını ve benzer niteliklerini ya da bir defter, kitap ve benzeri bir şeyin kimin malı olduğunu göstermek, belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan ya da yapıştırılan küçük kâğıtlardır.

Kişinin toplumsal ve uğraşsal olarak elde ettiği yere uygun belirtidir.

Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol. Etiketin bu anlamı Firmaların ya da kişilerin piyasadaki itibarını ifade eder.

Üretilen maddeleri tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve ürünlerle birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimidir.